Säkerheten kommer först.

Säkerhetspolicy

Vår säkerhetspolicy riktar sig såväl mot våra kunder samt vår personal.

Våra installatörer har stort ansvar gentemot de kunder som anlitar oss och ställs många gånger inför självständiga och svåra beslut. Därför är det viktigt att rätt personer anställs och utbildas.

Vi har våra egna krav på de som söker arbete såsom, drogfrihet, minst 20 år fyllda, god fysik, social kompetens, hjälpsam, noggrann, servicekänsla, engelska i tal och skrift, ekonomisk kontroll och liknande för att en person ska få en anställning.

Samtliga personal som anställs hos Teknik & System AB får innan anställning skriva på ett avtal gällande vår tystnadsplikt som arkiveras. Tystnadsplikten skyddas enligt Lag om skydd av företagshemligheter. Koder samt information om våra kunder förvaras i kassaskåp.

Allt för säkerhets skull..