Vi har miljön i tanken.

Miljöpolicy

Miljömedvetenheten i samhället växer sig allt starkare. Detta ställer också krav på oss som företag. Vi arbetar därför aktivt med att miljöanpassa företagets verksamhet och de installationer vi utför. Teknik & System Sverige AB skall i sin verksamhet ta hänsyn till natur, luft, mark och vatten med avseende på miljö.Det medför att vi ständigt arbetar med miljöförbättringar och förebyggande åtgärder mot föroreningar för en renare miljö.

Vårt mål är att med omsorg och utifrån en helhetssyn successivt anpassa vår verksamhet till naturens kretslopp så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Vi ser miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar.

Vi inom företaget ska ständigt arbeta för en bättre miljö genom att:

  • Minska miljöpåverkan vid användning av fordon
  • Samverka med våra leverantörer att utveckla bra produkter och tjänster även från miljösynpunkt
  • Själv välja samt bistå kund med produkt- och tekniklösningar som minskar miljöpåverkan
  • Stimulera varandra att aktivt medverka i företagets miljöarbete
  • Alltid följa den miljölagstiftning och de regler som gäller för vår verksamhet.

Kort sagt:

Vi skall marknadsföra och utveckla produkter som ger minsta möjliga miljöpåverkan. Utvärdering av miljöarbetet skall regelbundet utföras under ledning av företagets miljöansvarig.

Allt för miljöns skull…