Brandlarm / Utrymningslarm

Ett bra sätt att tidigt upptäcka en brand är att installera ett brandlarm. En tidig upptäckt ger möjlighet till en snabbare släckinsats. Personal, medarbetare samt andra människor i närhet kan sätta sig i säkerhet omedelbart när påtalat ljud uppmärksammas.

Teknik & System säljer och installerar både konvensionella och adresserbara brand och utrymningslarm.


För frågor och prisuppgifter, kontakta nedan:

Peter Hawelka

Operativ Chef-Administration-Projektledning

08-410 644 11 0730-874 975

Jesper Hawelka

Ansvarig Driftsättning-Säkerhet-Datanätverk-AV Media

0739-866 223