Access/Passage

Access/Passage

Ett smart passagesystem eliminerar behovet av nycklar och ger är en säker lösning baserad på proxbrickor/magnetkort. Passagesystemet kontrollerar vilka personer som ges tillträde till lokalen samt under vilka tider.

Jämfört med nycklar ger passagesystemen en billigare tillträdeshantering. Eventuellt borttappade proxbrickor/kort spärras i systemet och upphör att fungera varefter ny proxbricka aktiveras och lämnas ut. Hanteringen kan ske till liten kostnad jämfört med nytillverkning av nycklar och eventuella byten av låscylindrar.